Oceňování

Společnost zajišťuje znalecké posudky v oborech:

1. stavebnictví se specializací na stavby obytné a průmyslové,

2. ekonomika

oceňování věcí  movitých

oceňování nemovitostí

oceňování nehmotného majetku

oceňování finančního majetku

oceňování podniku

Oceňování provádíme dle účelu:

1. zjištění ceny podle platných cenových předpisů pro potřebu převodu (prodej, dědictví, konkurzní řízení ap.) 

2. posouzení k soudnímu sporu či v rámci rozhodčího řízení.

3. oceňování pro potřebu vkladu nemovitostí do společnosti

4. oceňování pro potřebu sloučení, splynutí, přeměny společností

5. oceňování podniků a jejich částí pro prodej, restrukturalizaci, transformaci apod. (to vše včetně zpracování podnikatelských záměrů, projektů sloučení, splynutí či přeměny apod.)

6. posouzení hodnoty stavby pomocí technickohospodářských ukazatelů

7. posouzení hodnoty staveb pomocí agregovaných či podrobných rozpočtů 

8. posouzení hodnoty stavebních prací podrobným položkovým rozborem (R položky, výrobní a odbytové kalkulace s použitím oborového kalkulačního vzorce apod.)

Dále společnost zajišťuje zpracování odhadů:

1. odhady nemovitých zástav pro potřebu úvěrů u banky

2. odhady pojišťovacích hodnot a pro potřebu úvěrového pojištění

3. odhady obvyklých cen nemovitostí pro další účely dle potřeby zákazníka

Odhady a ocenění je zpracované různými způsoby dle účelu ocenění nebo odhadu pomocí specializovaného software, tím vzniká možnost snadné aktualizace ze zdrojů uchovaných v databázi. 

 

Společnost provádí odhady cen nemovitostí pro komerční a hypotéční úvěry u všech poboček finančních skupin KB a.s. (VSSKB a.s.), ČS a.s. (ČSST a.s.), KOB (KONPO) apod.

Způsoby ocenění

Podklady

Objednávka

Ceník

Platební podmínky

Všeobecné obchodní podmínky výkonu znalecké činnosti v pdf.

 

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012