Objednávka ocenění nemovitosti

Objednatel (právnická osoba)

Název:

IČ      :         DIČ:

Sídlo:   Ulice:   

           Obec:   PSČ:

Telefon:

Fax:     

E-mail: 

Odpovědný zástupce objednatele:

Příjmení: Jméno:  Titul:

Funkce: 

 

Objednatel (fyzická osoba)

Příjmení: Jméno:  Titul:

Bydliště:  Ulice:   

               Obec:   PSČ:

 

Podklady, které může poskytnout objednatel

 

Název podkladu

Poznámka

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

 

Vyplněný formulář vytiskněte a odešlete poštou na adresu SW&N s.r.o., Ortenovo nám. 17, 170 00 Praha 7

 

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012