Oceňování nemovitostí

Společnost zajišťuje oceňování nemovitostí za účelem zjištění ceny pro potřebu převodu (prodej, dědictví, konkurzní řízení ap.), posouzení k soudnímu sporu či v rámci rozhodčího řízení apod.

Metodika

Podklady

Objednávka

Ceník

Platební podmínky

 

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012