Cenové podmínky pro oceňování nemovitostí

Odměna za ocenění se sjednává vždy dohodou. Její výše není závislá na odhadnuté hodnotě nemovitosti, ale na základě kalkulace nákladů vycházejících z pracnosti při vyhotovení odhadu. Např. odměna za standardní ocenění nemovitosti, skládající se z jedné hlavní stavby (typu rodinný dům), jedné vedlejší stavby a čtyř venkovních úprav situovaných na dvou pozemcích, je navrhována ve výši cca 4.000,- Kč bez 5% DPH.

Odměna za ocenění bytového domu, rozestavěné stavby, rekonstrukce, příp. nástavby či vestavby, vychází z dispozičního členění, konstrukčně materiálového uspořádání, rozsahu stavebních úprav, oprav, modernizací či rekonstrukcí včetně zastaveného pozemku a max. 4 venkovních úprav a pohybuje se cca od částky 4.000,- Kč za ocenění objektu s obestavěným prostorem do 1000 m3. Za každých dalších 1000 m3 obestavěného prostoru je odměna od 600 Kč až po cca 1.200 Kč/1000 m3 při rozsáhlých stavebních úpravách. U objektů s velmi jednoduchou dispozicí je možná sleva v rozsahu od 5 do 20%.

Při nutnosti použití dalších výstupů se srovnávací a porovnávací cenou je příplatek za vyhodnocení ve výši 1.000 Kč. Při odhadu ceny budoucí stavby se sjednává příplatek 500 Kč.

Pokud chybí některé z potřebných podkladů a zajišťuje je odhadce, zvyšuje se základní odměna podle rozsahu o 10 až 25%.

V případě požadavku na zpracování posudku ve zkráceném termínu, je sjednána individuální přirážka k základní odměně.

Vypracování podrobnější zprávy o technickém stavu provádí znalec v termínu na základě předběžné dohody a podle dispozic objednatele.

Cestovní výdaje při odhadu nemovitostí jsou kalkulovány za čas strávený na cestě ve výši 400 Kč/hod. a k tomu  v případě použití vozidla společnosti ve výši 10,00 Kč/km. (Poznámka: Čas strávený na cestě může klient využít ke konzultaci se znalcem.)

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012