Platební podmínky

Při podpisu závazné objednávky poskytuje klient společnosti zálohu zpravidla ve výši 50% předpokládané výše odměny. Při převzetí posudku hradí klient odhadci doplatek odměny v hotovosti. Současně klient obdrží vyúčtování.

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012