Správa domovního a bytového fondu a služby v oblasti nemovitostí

 

V rámci správy  majetku jsme schopni zabezpečit tyto činnosti:

 

Zabezpečení evidence uživatelů nutné pro správu

zpracování a aktualizace evidenčních listů, výpočtových listů

zpracování a aktualizace pasportů domu bytů a nebytových prostor

Zajištění vedení předpisu nájemného podle platných předpisů a vyhlášek

předpis nájemného a plnění spojených s užíváním

měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční vyúčtování

vymáhání nedoplatků nájemného a plnění spojených s užíváním

korektní doúčtování služeb uplynulého období se zohledněním všech změn v předpisu

zpracování daňového přiznání

vedení účetnictví, daňové a finanční poradenství

Vedení účetnictví (jednoduchého i podvojného) včetně daňového a finančního poradenství

Zajištění služeb spojených s užíváním

smluvní zabezpečení služeb spojených s užíváním

řešení vzniklých problémů, reklamací atd.

Zabezpečení údržby a drobných oprav

zabezpečení havarijních služby v potřebných profesích

zabezpečení provedení drobných stavebních prací a oprav

koordinační činnosti s tím spojené

Zajištění a evidence nutné technickoprávní dokumentace

revize, prohlídky, pojištění atd.

zajištění podkladů a zpracování daňových přiznání z nemovitostí

Zpracování technickoekonomických studií v oblasti rozvoje nemovitostí

zpracování technických a ekonomických studií pro určení stavu, využití a rozvoje 

nemovitosti a s tím spojených nákladů včetně zpracovaných rozpočtů (viz podpora a rozvoj nemovitostí)

Právní zajištění

řešení případných sporů

příprava a zpracování nájemních smluv

konzultace

 

Komplexní nabídka ve formátu MS Word 97.

 

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012