Podpora a rozvoj nemovitostí

1. Posouzení stávajícího stavu objektu - provedení stavebního a speciálního průzkumu, ekonomický rozbor technického stavu objektu a provozu objektu

2. Studie využití nemovitosti (vhodné pro získání úvěru a další navazující jednání)

reálné hodnocení vynakládaných a nutných investic (feasibility study)

zpracování podnikatelského záměru pro využití nemovitosti včetně zajištění nutných podkladů, příp. analýza již zpracovaného záměru

3. Studie rozvoje nemovitosti v různých variantách zaměřených na:

stanovení ukazatelů nákladů při údržbě objektu podle současného stavu

propočet nákladů na údržbu a obnovovacích nákladů

zpracování rozpočtů pro adaptace, modernizace, rekonstrukce a další stavební úpravy (vhodné pro jednání s dodavateli)

4. Vyhledání vhodných partnerů pro realizaci investic - tzn. investiční, přípravné, projektové a dodavatelské zabezpečení, zajištění obchodních partnerů, příp. nájemců

5. Zabezpečení inženýringu

investorské, projekční a inženýrské služby zejména v oblasti rekonstrukcí a modernizací staveb, případně v oblasti investiční výstavby (viz inženýrská činnost)

6. Řešení mimosoudních sporů a zastupování v soudních sporech - rozbory, expertizy, znalecké posudky

7. Zajištění související právní agendy - smlouvy, konzultace, jednání s katastrálním úřadem, transformace nemovitého majetku dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, prohlášení vlastníka a ostatní právní úkony související

 

Společnost průběžně sleduje pohyb na trhu nemovitostí, vývoj v oblasti stavebnictví a úvěrové politiky peněžních ústavů, a proto je schopna podat klientovi vždy aktuální a spolehlivé informace.

 

 

Náměty a připomínky adresujte : sw-n@swan.cz

Datum poslední změny: 22.května 2012